De taken van een hoofd BHV

2 min read
Taken hoofd bhv

Misschien ben je wel bekend met de BHV’er of bedrijfshulpverlener. Dit is iemand binnen een bedrijf of organisatie die ingrijpt wanneer noodsituaties zich voordoen. Deze persoon heeft hiervoor training gevolgd en weet dus precies wat hem of haar te doen staat in de noodsituatie. Een BHV’er is daarom een waardevol en belangrijk persoon binnen iedere organisatie, of het nu op de werkvloer of bij een vrijwilligersorganisatie is. Maar daarnaast is er ook een hoofd BHV. Wat zijn de taken van een hoofd bhv? 

Strategische taken hoofd bhv

De taken van een hoofd bhv zijn op te delen in strategische en operationele taken. Misschien zegt dat je nog vrij weinig. Je kunt dit onderscheiden in taken die uitgevoerd moeten worden en taken die te maken hebben met het uitdenken van dingen. Strategische taken hoofd bhv zijn dingen die uitgedacht moeten worden. Dit zijn bijvoorbeeld het opstellen van een BHV-plan of een budget, maar ook het bijhouden en beheren van deze plannen hoort bij de strategische taken hoofd bhv. Daarnaast vallen het regelen van vergoedingen, schade en verzekeringen na een calamiteit onder strategische taken. Tot slot is adviseren aan de organisatie één van de strategische taken hoofd bhv.

Taken hoofd bhv

Operationele taken hoofd bhv

Operationele taken hoofd bhv hebben dus meer van doen met uitvoering. Bijvoorbeeld de uitvoering van oefeningen, het aansturen van het BHV team en het nemen van de verantwoording tijdens een echte noodsituatie. Onder operationele taken hoofd bhv vallen ook een hoop communicatieve taken. Niet alleen de communicatie tijdens een noodsituatie om de mensen bijvoorbeeld veilig naar buiten te brengen, maar ook de communicatie met andere afdelingen en hulporganisaties zijn onderdeel van operationele taken hoofd bhv. 

More Stories