Kenmerken van een goede paragnost

Reacties zijn gesloten

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een paragnosten chat. Een paragnosten chat maakt het mogelijk om online met een paragnost te communiceren en zo je vragen beantwoordt te krijgen. Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met een goede paragnost?

Professioneel gedrag

Een goede paragnost gedraagt zich professioneel. Een paragnost neemt de houding aan van een adviseur en zeker niet als een vriend of een vriendin. Natuurlijk is een goede band van belang, maar die band hoort op een professionele manier te ontstaan. 

Harde waarheid

Een goede paragnost durft de waarheid te vertellen en zal dat ook zeker doen, ook al is het iets wat je liever niet wilt horen. Een paragnost hoort je namelijk inzicht te geven in de situatie, ook al is het niet zoals je had gehoopt en kan het pijnlijk zijn om te horen. 

Details

Een van de belangrijkste dingen waar je een paragnost door kan herkennen zijn de details. Een goede paragnost kan namelijk in details treden. Details die je zelf misschien niet eens wist. Iemand die zich voor aan het doen is als een paragnost zal niet in details treden en zal vooral algemeen blijven. 

Opscheppen is een no go

Natuurlijk is het indrukwekkend als je een paragnost bent, maar een paragnost zal tijdens een paragnosten chat hier niet over opscheppen. Dit kan overtuigend over komen om langer in de sessie te blijven of om de volgende keer weer bij dezelfde paragnost langs te gaan. 

Oplossen van problemen

Een paragnost zal nooit, maar dan ook nooit beloftes doen over het oplossen van problemen. Een paragnost kan dat namelijk niet waar maken. Zij kunnen je inzicht geven in situaties, maar zij zullen je problemen niet wegnemen. Zit je in een paragnostenchat en hoor je dat er een belofte wordt gedaan? Dan kun je beter ophouden met het voeren van de paragnosten chat, want je hebt dan absoluut niet te maken met een professionele paragnost. 

Geen persoonlijke vragen

Een professionele paragnost zal je geen persoonlijke vragen stellen. Dus vragen als waar woon je en hoe oud ben je zijn niet nodig. Deze persoonlijke vragen kunnen ervoor zorgen dat iemand een indruk krijg van je situatie en dat is niet de bedoeling. Geef deze informatie dus niet!